Výpočet n-tej mocniny čísla

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Zrobil: Juraj Pupák
Program: Counting.pas
Subor exe: Counting.exe
Subor ubuntu: Counting

Výpočet n-tej mocniny čísla.
{ COUNTING.PAS                           }
{ Vypocet n-tej mocniny cisla.                   }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program Counting;
uses crt;
var
 X,n,i,k : integer;
begin
 clrscr;
 writeln('Vypocet n-tej mocniny cisla.');
 writeln('----------------------------');
 writeln('Zadaj cislo X');
 readln(X);
 writeln('Zadaj exponent cisla X');
 readln(n);
 clrscr;
 k := X;
 
 For i := 1 To n - 1 Do
  begin
   k := k * X;
  end;
 writeln('Vysledok ',X,'^', n, '=', k);
 readln;
end.