Program na určenie súčtu, súčinu, rozdielu, podielu dvoch daných čísel s voľbou operácie

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Dve_cisla.pas
Subor exe: Dve_cisla.exe

Program na určenie súčtu, súčinu, rozdielu, podielu dvoch daných čísel s voľbou operácie.
{ DVE_CISLA.PAS                 Copyright (c) Pheo }
{ Program na určenie súčtu, súčinu, rozdielu, podielu dvoch daných }
{ čísel s vožbou operácie.                     }
{                                  }
{ Datum:14.04.2003               http://www.trsek.com }
 
program dve_cisla;
var a,b:integer;
  s:real;
  operation:char;
begin
 s:=0;
 writeln('zadaj dve cisla:');
 readln(a,b);
 writeln('zvol si operaciu:+,-,*,/');
 read(operation);
 case operation of
    '+':s:=a+b;
    '-':s:=a-b;
    '*':s:=a*b;
    '/':if b<>0 then s:=a/b else write('nedefinovane v R')
 end;
 if not((operation='/') and (b=0)) then writeln('vysledok je ',s:0:2);
 writeln; readln;
end.