Eratostenovo sito na výpočet prvočísel

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Eratostenovo_sito.pas
Subor exe: Eratostenovo_sito.exe

Program na výpis prvočísel z intervalu medzi 1 a n. Napíše prvé prvočíslo 2 a vyčiarkne jeho všetky násobky, vypíše prvé nevyčiarknuté a vyčiarkne jeho násobky. Podobne postupuje ďalej, čo ostane sú prvočísla. Použije teda eratostenovo sito.
{ ERATOSTENOVO_SITO.PAS             Copyright (c) Pheo }
{ Program na vypis prvocisel z intervalu medzi 1 a n.        }
{ Napise prve prvocislo 2 a vyciarkne jeho vsetky nasobky vypise  }
{ prve nevyciarknute a vyciarkne jeho nasobky podobne postupuje   }
{ dalej, co ostane su prvocisla. Pouzije eratostenovo sito.     }
{                                  }
{ Datum:17.05.2000               http://www.trsek.com }
 
program eratostenovo_sito; {napise prve prvocislo 2 a vyciarkne jeho vsetky nasobky}
uses crt;         {vypise prve nevyciarknute a vyciarkne jeho nasobky}
const max=500;       {podobne postupuje dalej, co ostane su prvocisla}
VAR N,I,J,P:word;
     a:array [2..max] of word;
begin
  clrscr;
  gotoxy(5,5);
  writeln('zvol hornu hranicu intervalu (1,n>');
  gotoxy(5,7);
  readln(n);
  gotoxy(5,10);
  for i:=2 to n do a[i]:=i;
  p:=2;
  while p<= sqrt(n) do
    begin
     for i:=p+1 to n do
       if a[i] mod p = 0 then a[i]:=0;
     repeat p:=p+1 until p<>0;  {dalsie nenulove cislo}
    end;
  write ('Prvocisla: ');
  for i:=2 to n do if a[i]<>0 then write(a[i],',');
  repeat until keypressed;
end.