Generátor hracej kocky

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Program: Hrkocka.pas
Subor exe: Hrkocka.exe

Generátor hracej kocky. Vypisuje náhodné čísla od 1..6 po stlačení klávesu sa zastaví.
{ HRKOCKA.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Vytvorte program ktory bude simulovat hadzanie kockou.      }
{ Generuje cisla <1,6> , vypisuje ich na obrazovku a po stlaceni  }
{ klavesy vypise posledne vygenerovane.               }
{                                  }
{ Datum:23.05.2004               http://www.trsek.com }
 
program hracia_kocka;
uses crt;
 
procedure writexy(x,y:integer;s:string);
begin
 gotoxy(x,y);
 write(s);
end;
 
procedure kocka(hod:integer);
begin
 case hod of
  1: begin
    writexy(2,2,'   ');
    writexy(2,3,' o ');
    writexy(2,4,'   ');
    end;
 
  2: begin
    writexy(2,2,'  o');
    writexy(2,3,'   ');
    writexy(2,4,'o  ');
    end;
 
  3: begin
    writexy(2,2,'  o');
    writexy(2,3,' o ');
    writexy(2,4,'o  ');
    end;
 
  4: begin
    writexy(2,2,'o  o');
    writexy(2,3,'   ');
    writexy(2,4,'o  o');
    end;
 
  5: begin
    writexy(2,2,'o  o');
    writexy(2,3,' o ');
    writexy(2,4,'o  o');
    end;
 
  6: begin
    writexy(2,2,'o o o');
    writexy(2,3,'o o o');
    writexy(2,4,'o o o');
    end;
 end;
end;
 
begin
 Clrscr;
 WriteLn('Generator hracej kocky. Stlac akykolvek klaves pre zastavenie kocky.');
 randomize;
 
 repeat
  kocka( random(6)+1);
  delay(500);
 until (keypressed);
end.