Načíta N hodnôt. Určí 2 najmenšie a 2 najväčšie čísla.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Program: Min2max2.pas
Subor exe: Min2max2.exe
Vyvojak: Min2max2.gif

Načíta N hodnôt. Určí 2 najmenšie a 2 najväčšie čísla.
{ MIN2MAX2.PAS       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Zostavte program, ktory nacita N hodnot.             }
{ Urcte 2 najmensie a 2 najvacsie cisla.              }
{                                  }
{ Datum:04.02.2004               http://www.trsek.com }
 
program min2_max2;
uses crt;
var v:array[1..100] of real;
  i:integer;
  n:integer;
  min1:real;
  min2:real;
  max1:real;
  max2:real;
 
begin
   ClrScr;
   WriteLn('Program zisti 2 najmensie a 2 najvacsie cisla');
   Write('Zadaj pocet cisel. Maximalne 100. N=');
   ReadLn(n);
 
   { nacita n-krat cisla do pola }
   for i:=1 to n do
   begin
    Write('Zadaj cislo[',i,']=');
    ReadLn(v[i]);
   end;
 
   { inicializacia min1, max1 }
   min1 := v[1];
   max1 := v[1];
 
   { pohladame najmensie najvacsie }
   for i:=1 to n do
   begin
    { najmensie cislo }
    if( v[i] < min1 )then
      min1 := v[i];
 
    { najvacsie cislo }
    if( v[i] > max1 )then
      max1 := v[i];
   end;
 
   { inicializacia min2, max2 }
   min2 := max1;
   max2 := min1;
 
   { pohladame dalsie najmensie a najvacsie }
   for i:=1 to n do
   begin
    { dalsie najmensie cislo }
    if(( v[i] < min2 ) and (v[i] > min1 ))then
      min2 := v[i];
 
    { dlasie najvacsie cislo }
    if(( v[i] > max2 ) and (v[i] < max1 ))then
      max2 := v[i];
   end;
 
   WriteLn;
   WriteLn('Najmensie cislo je:    ', min1:8:3);
   WriteLn('Dalsie najmensie cislo je:', min2:8:3);
   WriteLn;
   WriteLn('Najvacsie cislo je:    ', max1:8:3);
   WriteLn('Dalsie najvacsie cislo je:', max2:8:3);
   ReadLn;
end.