Určí nejmenší společný násobek dvou čísel rozložených na prvočinitele

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Zrobil: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Nasobek.pas
Subor exe: Nasobek.exe

Určí nejmenší společný násobek dvou čísel rozložených na prvočinitele.
{ NASOBEK.PAS               Copyright (c) Pavel Patak }
{ Urci nejmensi spolecny nasobek dvou cisel rozlozenych       }
{ na prvocinitele.                         }
{                                  }
{ Datum:28.10.2004               http://www.trsek.com }
 
Program NajdiNasobek;
Var a,b,I : Longint;
 
Function Delitel(a,b:LongInt):LongInt;
Begin
 if a > b then Dec(a,b) else Dec(b,a);
 if (b=0) or (a=0) then Delitel:=a or b else Delitel:=Delitel(a,b);
End;
 
Function Nasobek(a,b:LongInt):Longint;
Begin
 Nasobek:= A div Delitel(a,b) * B; {Fakt plati, delitel deli a. Vztah je snad jasny}
End;
 
Begin
 Writeln('Zadej dve cisla :');
 Readln(a,b);
 writeln('n(',a,',',b,') = ',Nasobek(a,b));
 Readln;
End.