Z poľa znakov vypíše párne znaky

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Zrobil: Juraj Pupák
Program: Poleznak.pas
Subor exe: Poleznak.exe

Z poľa znakov vypíše párne znaky.
{ POLEZNAK.PAS                           }
{ Z pola znakov vypise parne znaky.                 }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program PoleZnakov;
uses crt;
 var
  Pole_Znakov : string;
  index : integer;
  dlzka : integer;
  Cstr : string;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Zadaj pole znakov');
 readln(Pole_Znakov);
 clrscr;
 dlzka := length(Pole_Znakov);
 For index := 1 To dlzka Do
  begin
   IF index mod 2 = 0 THEN
    begin
     Cstr := Cstr + Pole_Znakov[index];
    end;
  end;
 writeln('Znaky na parnych poziciach pola su : ',Cstr);
 readln;
end.