Program rozloží číslo na súčin prvočísel

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Zrobil: Miroslav Lízal, Tomáš Okurek
web: pascalweb.wz.cz/index86.html

Program: Prvoc.pas
Subor exe: Prvoc.exe

Program rozloží číslo na súčin prvočísel.
{ PRVOC.PAS       Copyright (c) Miroslav Lízal, TomᚠOkurek }
{ Program rozlozi cislo na sucin prvocisel             }
{                                  }
{ Datum:22.11.2002               http://www.trsek.com }
 
program roznasouprv;
uses crt;
var rozklad:string;
var n,jaky,cislo,i:integer;
 
begin;
 textbackground(yellow);
 textcolor(red);
 clrscr;
 writeln;
 write(' Zadejte cislo ktere chcete rozlozit (1-32767): ');
 i:=1;
 read(cislo);
 n:=2;
 rozklad:='';
 jaky:=0;
 writeln;
 textcolor(white);
 write(' ',cislo,'=');
 
 while cislo<>1 do
    begin
     while ((cislo mod n)=0) do
         begin
         if not(i=1) then write('*');
         i:=i+1;
         cislo:=cislo div n;
         write(n,'');
         end;
     n:=n+1;
    end;
 
 while not(keypressed) do;
 
end.