Program predvedie prácu s txt súborom, v ktorom bude hľadat požadované meno

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Zrobil: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Txtretazec.pas
Subor exe: Txtretazec.exe

Program predvedie prácu s txt súborom, v ktorom bude hľadat požadované meno, aspoň čiastočne zadané zo vstupu, po zadaní vstupu, program vráti číslo riadku, v ktorom sa nachádza dané meno, vypíše meno a číslo telefónu, inak vypíše oznam, že dané meno sa v súbore nenachádza, ako txt súbor môže byť použitý aj zdroják.
{ TXTRETAZEC.PAS                 Copyright (c) Pheo }
{ Program predvedie pracu s txt suborom, v ktorom bude hladat    }
{ pozadovane meno, aspon ciastocne zadane zo vstupu, po zadani   }
{ vstupu, program vrati cislo riadku, v ktorom sa nachadza dane   }
{ meno, vypise meno a cislo telefonu, inak vypise oznam, ze dane  }
{ meno sa v subore nenachadza, ako txt subor moze byt pouzity    }
{ aj zdrojak.                            }
{                                  }
{ Datum:06.04.2005               http://www.trsek.com }
 
program txtretazec;
uses crt;
var riadok:string;
  hladany,slovo:string[80];
  subor:text;
  c:byte;
  p:boolean;
begin
   clrscr;
   assign(subor,'txtret.pas');
   reset(subor);
   writeln('Zadaj hladane meno: ');
   readln(hladany);
   c:=1;
   p:=true;
   repeat
      readln(subor,riadok);
      if pos(hladany,riadok)<>0 then
      begin
        writeln('Pozadovany udaj som nasiel v riadku: ',c);
        writeln('cislo tel.:',riadok);
        p:=false;
      end;
      inc(c);
   until eof(subor);
   if p then write('Meno som nikde nenasiel.');
   close(subor);
   readln;
end.