Zistí či počet ľavých a pravých zátvoriek v súbore je rovnaký

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Program: Zatvorky.pas
Subor exe: Zatvorky.exe

Zistí či počet ľavých a pravých zátvoriek v súbore je rovnaký. Rovnako zistí či je zhodný počet Begin-End.
{ ZATVORKY.PAS       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Je dany textovy subor f, ktory obsahuje program v jazyku pascal. }
{ Vytvorte program, ktory preveri, ci pocty okruchlych zatvoriek  }
{ lavych a pravych su rovnake vytvorte program, ktory preveri, ci  }
{ pocty prikazov begin a end su rovnake               }
{                                  }
{ Datum:23.05.2004               http://www.trsek.com }
 
program zatvorky;
var f:file of char;
  ch:char;
  meno:string;
  slovo:string;
  zatv:integer;
  beg:integer;
 
begin
 WriteLn('Zistim ci pocet lavych a pravych zatvoriek je rovnaky.');
 Write('Zadaj meno suboru ktory mam preverit:');
 ReadLn(meno);
 
 Assign(f,meno);
 ReSet(f);
 
 while not(Eof(f)) do
 begin
  Read(f,ch);
 
  { nasiel zatvorky lavu, pravu }
  if( ch='(')then
   inc(zatv);
  if( ch=')')then
  dec(zatv);
 
  { pamata iba poslednych 5 znakov }
  slovo:=slovo+Upcase(ch);
  { iba 5 }
  if( length(slovo)>5)then
    delete(slovo,1,1);
 
  if( slovo='BEGIN')    then
   inc(beg);
  if( copy(slovo,3,3)='END')then
  dec(beg);
 end;
 
 Close(f);
 
 { aky je result }
 Write('Subor ',meno,' ');
 if(zatv=0)then WriteLn('ma spravny pocet zatvoriek')
      else WriteLn('nema spravny pocet zatvoriek');
 
 Write('Subor ',meno,' ');
 if(beg=0)then WriteLn('ma spravny pocet begin-end')
      else WriteLn('nema spravny pocet begin-end');
 
 ReadLn;
end.