Program demonštruje možnosť kominukácie pomocou parallelného portu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Periférie

Program: Parallel_port.pas
Súbor exe: Parallel_port.exe

Program demonštruje možnosť kominukácie pomocou parallelného portu.
{ PARALLEL_PORT.PAS                         }
{ Example for communication via parallel port.           }
{                                  }
{ Datum:09.07.2013               http://www.trsek.com }
 
program parallel_port;
uses crt;
 
{ parallel port LPT1 localize at $379 }
{ at this send byte } 
procedure send(b:byte);
var pom:byte;
begin
 pom:=15 and b;
 port[$379]:=pom;
 pom:=240 and b;
 port[$379]:=pom;
end;
 
{ receive byte from parallel port LPT1 localize at $379 } 
function receive:byte;
var pom,b:byte;
begin
 pom:=port[$379];
 b:=(120 and pom) shr 3;
 pom:=port[$379];
 b:=b or((120 and pom) shl 1);
 receive:=b;
end;
 
{ main program }
begin
 writeln('Program send byte 0xFF on parallel port.');
 send($FF);
 
 writeln('Program receive from parallel port ', receive);
 readln;
end.