Zistí či body A,B,C ležia na jednej priamke a nájde parametrické rovnice priamok A-B, A-C, B-C

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Program: 3dpriam.pas
Súbor exe: 3dpriam.exe
Súbor ubuntu: 3dpriam

Zistí či body A,B,C ležia na jednej priamke a nájde parametrické rovnice priamok A-B, A-C, B-C.
{ 3DPRIAM.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Zistite ci body A,B,C lezia na jednej priamke           }
{ Vstup : cisla A,B,C                        }
{ Vystup: Zisti ci body lezia na jednej priamke           }
{     Ak nie potom najde parametricke rovnice priamok      }
{                                  }
{ Datum:17.12.2000               http://www.trsek.com }
 
program Priamka_3D;
uses crt;
var
  a,b,c:array[1..3] of real;
  k,q:array[1..3,1..3] of real;
 
{ Vypocita smernicu [k] pre riesenie y=k*x+q }
function smer( a1,b1,a2,b2: real) : real;
begin
   if( (b1-a1) <> 0 ) then begin
     smer := ( b2 - a2 ) / ( b1 - a1 );
     end
   else
     begin
     writeln('Pocas vypoctu nastalo delenie nulou, riesenie nemusi byt korektne !');
     smer := 0;
   end;
end;
 
{ Vypocita konstantu [q] pre riesenie y=k*x+q }
function konst( a1,b1,a2,b2: real) : real;
begin
   if( (b1-a1) <> 0 ) then
     konst := b2 - ( b1 * ( b2 - a2) / ( b1 - a1 ))
   else
     konst := 0;
end;
 
{ Vypise parametricke riesenie rovnice }
procedure VypParRov( k2,q2,k3,q3 : real );
begin
   writeln('x = x');
 
   if( q2 >= 0 ) then
     writeln('y = ', k2:0:3, '*x +', q2:0:3 )
   else
     writeln('y = ', k2:0:3, '*x ', q2:0:3 );
 
   if( q3 >= 0 ) then
     writeln('z = ', k3:0:3, '*x +', q3:0:3 )
   else
     writeln('z = ', k3:0:3, '*x ', q3:0:3 );
 
   writeln;
end;
 
begin
 
  repeat
 
   writeln('Zistite ci body A,B,C lezia na jednej priamke.');
   writeln('Ak nie najdite parametricke rovnice priamok.');
 
   writeln('Zadaj bod A=[a1,a2,a3]');
   write('a1='); readln(a[1]);
   write('a2='); readln(a[2]);
   write('a3='); readln(a[3]);
 
   writeln('Zadaj bod B=[b1,b2,b3]:');
   write('b1='); readln(b[1]);
   write('b2='); readln(b[2]);
   write('b3='); readln(b[3]);
 
   writeln('Zadaj bod C=[c1,c2,c3]:');
   write('c1='); readln(c[1]);
   write('c2='); readln(c[2]);
   write('c3='); readln(c[3]);
 
   writeln;
   writeln('Riesenie:');
   writeln('---------');
 
   { priamka A-B }
   k[1,2] := smer ( a[1], b[1], a[2], b[2] );
   q[1,2] := konst( a[1], b[1], a[2], b[2] );
   k[1,3] := smer ( a[1], b[1], a[3], b[3] );
   q[1,3] := konst( a[1], b[1], a[3], b[3] );
 
   { priamka A-C }
   k[2,2] := smer ( a[1], c[1], a[2], c[2] );
   q[2,2] := konst( a[1], c[1], a[2], c[2] );
   k[2,3] := smer ( a[1], c[1], a[3], c[3] );
   q[2,3] := konst( a[1], c[1], a[3], c[3] );
 
   { priamka B-C }
   k[3,2] := smer ( b[1], c[1], b[2], c[2] );
   q[3,2] := konst( b[1], c[1], b[2], c[2] );
   k[3,3] := smer ( b[1], c[1], b[3], c[3] );
   q[3,3] := konst( b[1], c[1], b[3], c[3] );
 
   writeln('Parametricke riesenie priamky A-B je:');
   VypParRov( k[1,2], q[1,2], k[1,3], q[1,3] );
 
   if(  ( k[1,2] = k[2,2] ) and ( k[1,2] = k[3,2] )
    and ( k[1,3] = k[2,3] ) and ( k[1,3] = k[3,3] )
    and ( q[1,2] = q[2,2] ) and ( q[1,2] = q[3,2] )
    and ( q[1,3] = q[2,3] ) and ( q[1,3] = q[3,3] )) then begin
     writeln('Body A,B,C lezia na jednej priamke.');
     end
   else
     begin
 
     writeln('Parametricke riesenie priamky A-C je:');
     VypParRov( k[2,2], q[2,2], k[2,3], q[2,3] );
 
     writeln('Parametricke riesenie priamky B-C je:');
     VypParRov( k[3,2], q[3,2], k[3,3], q[3,3] );
 
   end;
 
   writeln('Opakovat znova ? [ESC-koniec]');
 
  until( readkey = #27 );
end.