Program zistí Armstrongove čísla zo zadaného čísla

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Program: Arm_cis2.pas
Súbor exe: Arm_cis2.exe
Súbor ubuntu: Arm_cis2

Program zistí Armstrongove čísla zo zadaného čísla.
{ ARM_CIS2.PAS                           }
{ Program zisti Armstrongove cisla zo zadaneho cisla.        }
{ Upravena verzia arm_cisl.pas                   }
{                                  }
{ Author: cipa                           }
{ Date : 29.01.2008              http://www.trsek.com }
 
uses SysUtils,Math;
 var
  number,i,i_1,zvysok,number_1 : integer;
  dlzka_retazca : integer;
  spolu,mocnina: Extended;
  Convert_To_String : string;
begin
 writeln('Armstrongove cisla.');
 writeln('-------------------');
 write('Zadaj cislo: ');
 readln(number);
 For i := 1 To number Do
  begin
   Str(i,Convert_To_String);
   dlzka_retazca := length(Convert_To_String);
   number_1 := i;
   spolu := 0;
   For i_1 := 1 To dlzka_retazca Do
    begin
     zvysok  := number_1 mod 10;
     number_1 := number_1 div 10;
     mocnina := Power(zvysok ,dlzka_retazca);
     spolu  := spolu + mocnina;
 
     IF i_1 = dlzka_retazca THEN
      begin
       IF spolu = i THEN
        begin
         writeln('Cislo ',i,' je Armstrongove cislo');
        end;
      end;
    end;
  end;
 readln;
end.