Výpočet priemeru známok

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Juraj Pupák
Program: Average.pas
Súbor exe: Average.exe
Súbor ubuntu: Average

Výpočet priemeru známok. Zadávanie známok skončí zadaním nuly.
{ AVERAGE.PAS                            }
{ Vypocet priemeru znamok.                     }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program Average;
uses crt;
var
 sucet,pocet,i,znamka : integer;
 priemer : real;
begin
 clrscr;
 Repeat
  write('Zadaj znamky (0-koniec): ');
  readln(znamka);
  sucet := sucet + znamka;
  pocet := pocet + 1;
 Until znamka = 0;
 
 priemer := sucet div (pocet - 1);
 writeln;
 writeln('Znamka je: ',priemer : 2 : 0);
 readln;
end.