Zadá užívateli 25 příkladu na delení

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Deleni.pas
Súbor exe: Deleni.exe
Súbor ubuntu: Deleni

Zadá užívateli 25 příkladu na delení
{ DELENI.PAS               Copyright (c) Pavel Patak }
{ Zada uzivateli 25 prikladu na deleni               }
{                                  }
{ Datum:28.10.2004               http://www.trsek.com }
 
Program Deleni;
Var      I:Integer;
   PocetChyb:Integer;
  a,b,vysledek:Integer;
  Odpoved   :Integer;
 
Begin
  PocetChyb:=0;
  Randomize;
  For I:=1 to 25 do
   Begin
    Vysledek:=Random(11); {Vygenerujeme-li prvne obe cisla, nemusi byt vysledek celociselny}
    B:=Random(11);
    if B=0 then B:=B+1; {Nulou nelze delit}
    A:=B*Vysledek;
    Write(A,' / ', B, ' = ');
    Readln(Odpoved);
    if Odpoved<>Vysledek then
      begin
      Writeln('Chyba, spravna odpoved zni ',Vysledek);
      PocetChyb:=PocetChyb+1;
      end
    else
      Writeln('Spravna odpoved');
   End;
  Writeln;
  Writeln('Pocet chyb : ',PocetChyb);
  PocetChyb:=(PocetChyb div 5)+1; {Vypocet znamky, k jejimu ulozeni pouzijeme promennou PocetChyb}
  if PocetChyb > 5 then PocetChyb:=5; {Pokud by bylo vsechno spatne}
  Writeln('Vase znamka cini : ',PocetChyb);
  Readln;
End.