Výpočet postupnosti čísel nazývaná Fibonaciho čísla

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Fibonacciho_cisla.pas
Súbor exe: Fibonacciho_cisla.exe

Koľko párikov zajacov budeme mať po jednom roku, ak platí. Na začiatku máme jeden pár, každému páru sa po mesiaci narodí vždy další pár a ostatný nezomierajú prirodzenou ani násilnou smrťou. Toto vyjadruje postupnosť čísel nazývaná Fibonaciho cisla, v ktorej každé nasledujúce číslo dostaneme ako súčet dvoch predchádzajúcich.

Platí : F0=0, F1=1, F2=1, F3=2, F4=3, F5=5, F6=8, F7=13, F8=21 ...
{ FIBONACCIHO_CISLA.PAS             Copyright (c) Pheo }
{ Kolko parikov zajacov budeme mat po jednom roku, ak plati:    }
{ Na zaciatku mame jeden par, kazdemu paru sa po mesiaci narodi vzdy}
{ dalsi par a ostatni nezomieraju prirodzenou ani nasilnou smrtou. }
{ vyjadruje to postupnost cisel nazyvana Fibonacciho cisla, v ktorej}
{ kazde nasledujuce cislo dostaneme ako sucet dvoch predchadzajucich.}
{ Plati : F0=0, F1=1, F2=1, F3=2, F4=3, F5=5, F6=8, F7=13, F8=21 ...}
{                                  }
{ Datum:30.05.2000               http://www.trsek.com }
 
program fibinacciho_cisla;
CONST MAX=46;
var i,n:longint;
   F: array [0..max] of longint;
 
begin
   write ('Pocitam Fibonacciho cisla. Zadaj pocet (max 46) :');
   readln(n);
   F[0]:=0; F[1]:=1;
   for i:=2 to n do F[i]:=F[i-1]+F[i-2];
   for i:=0 to n do writeln('F(',i,')= ',F[i]);
   readln;
end.