Načítanie N trojíc ľubovoľných čísel A,B,C z ktorých sa vypočíta aritmetický a geometrický priemer

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Program: Ga_priem.pas
Súbor exe: Ga_priem.exe
Vývoják: Ga_priem.jpg

Načítanie N trojíc ľubovoľných čísel A,B,C z ktorých sa vypočíta aritmetický a geometrický priemer. Výsledok pre jednotlivé trojice sa tlačí v tvare tabuľky.
{ GA_PRIEM.PAS       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Zostavte program pre nacitanie N trojic lubovolnych cisel A,B,C, }
{ z ktorych vypocitajte aritm. a geometr. priemer.         }
{ Vysledok pre jednotlive trojice tlacte v tvare tabulky      }
{                                  }
{ Datum:04.02.2004               http://www.trsek.com }
 
program ga_priemer;
uses crt;
var a:array[1..100] of real;
  b:array[1..100] of real;
  c:array[1..100] of real;
  i:integer;
  n:integer;
  apriem:real;
 
begin
   ClrScr;
   WriteLn('Program vypocita geometricky a aritmeticky priemer A,B,C');
   Write('Zadaj pocet trojic. Maximalne 100. N=');
   ReadLn(n);
 
   { nacita n-krat cisla a,b,c do pola }
   for i:=1 to n do
   begin
     WriteLn;
     Write('Zadaj A[',i,']='); ReadLn(a[i]);
     Write('Zadaj B[',i,']='); ReadLn(b[i]);
     Write('Zadaj C[',i,']='); ReadLn(c[i]);
   end;
 
   WriteLn('Vysledna tabulka je');
   WriteLn;
   WriteLn('Por|   A |   B |   C | Aritmeticky | Geometricky |');
   WriteLn('------------------------------------------------------------');
 
   { vypocita a zobrazi priemery }
   for i:=1 to n do
   begin
     apriem := (a[i] + b[i] + c[i])/3;
     Write( i:3,'|', a[i]:8:3, '|', b[i]:8:3, '|', c[i]:8:3, '|', apriem:13:3, '|' );
 
     { geometricky pre zaporne cisla sa neda }
     if((a[i]<0) or (b[i]<0) or (c[i]<0)) Then
       WriteLn('   neda sa')
     else
     { geometricky priemer je 3tia odmocnina z a*b*c }
       WriteLn( Exp( ln(a[i]*b[i]*c[i])/3 ):13:3);
   end;
 
   WriteLn('------------------------------------------------------------');
   ReadLn;
end.