Výpočet objemu a povrchu pravidelného šesťbokého hranola

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Program: Hranol.pas
Súbor exe: Hranol.exe
Vývoják: Hranol.gif

Výpočet objemu a povrchu pravidelného šesťbokého hranola.
{ HRANOL.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Zostavte program pre vypocet objemu a povrchu           }
{ pravidelneho sestbokeho hranola                  }
{                                  }
{ Datum:04.02.2004               http://www.trsek.com }
 
program sest_hran;
uses crt;
var a:real;
  vy:real;
  V:real;
  S:real;
 
begin
   ClrScr;
   Write('Zadaj hranu sestbokeho hranola:');
   ReadLn( a );
 
   Write('Zadaj vysku sestbokeho hranola:');
   ReadLn( vy );
 
   V := (6*a*a*sqrt(2)/4) * vy;
   S := 2*(6*a*a*sqrt(2)/4) + 6*a*vy;
 
   WriteLn('Objem sestbokeho hranola je ', V:8:3,' jednotiek kubickych.');
   WriteLn('Povrch sestbokeho hranola je ', S:8:3,' jednotiek.');
   ReadLn;
end.