Po zadání polomeru vypočte povrch a objem koule

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Koule.pas
Súbor exe: Koule.exe

Po zadání polomeru vypočte povrch a objem koule
{ KOULE.PAS                Copyright (c) Pavel Patak }
{ Po zadání polomeru vypocte povrch a objem koule          }
{                                  }
{ Datum:28.10.2004               http://www.trsek.com }
 
Program Koule;
 
Const Pi = 3.14;
Var r, S, V : Real;
 
Begin
  Write('Polomer koule r = ');
  Readln(r);
  S := 4 * Pi * r*r;
  V := 4/3*Pi* r*r*r;
 
  Writeln;
  Writeln('S = ',S:5:2);
  Writeln('V = ',V:5:2);
  Readln;
End.