Výpočet skutočnej vzdialenosti, ak mierka mapy a vzdialenosť na mape je daná

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Program: Mapa.pas
Súbor exe: Mapa.exe
Vývoják: Mapa.gif

Výpočet skutočnej vzdialenosti, ak mierka mapy a vzdialenosť na mape je daná.
{ MAPA.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Zostavte program pre vypocet skutocnej vzdialenosti,       }
{ ak mierka mapy a vzdialenost na mape je dana           }
{                                  }
{ Datum:04.02.2004               http://www.trsek.com }
 
program mapa;
uses crt;
var mier:real;
  dlz:real;
  sdlz:real;
 
begin
   ClrScr;
   Write('Zadaj mierku mapy 1:');
   ReadLn( mier );
 
   Write('Vzdialenost na mape je =');
   ReadLn( dlz );
 
   sdlz := dlz * mier;
   WriteLn('Skutocna vzdialenost je ', sdlz:8:3,' jednotiek.');
   ReadLn;
end.