Po zadáni délek dvou stran obdelníka vypočte obvod a obsah

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal
obdlznik.pngAutor: Pavel Paták
web: www.webpark.cz/programar

Program: Obdelnik.pas
Súbor exe: Obdelnik.exe

Po zadáni délek dvou stran obdelníka vypočte obvod a obsah. Pre výpočet obvodu platí a·b

Pričem:
- a je delhší strana obdélníka
- b je kratší strana obdélníka
{ OBDELNIK.PAS              Copyright (c) Pavel Patak }
{ Po zadani delek dvou stran obdelnika vypocte obvod a obsah.    }
{                                  }
{ Datum:28.10.2004               http://www.trsek.com }
 
Program Obdelnik;
 
Var a, b, o, S : Real;
 
Begin
  Write('Zadej delku strany a : ');
  Readln(a);
  Write('Zadej delku strany b : ');
  Readln(b);
  Writeln;
  o:=2*(a+b);
  S:=a*b;
  Writeln('o = ',o:5:2);
  Writeln('S = ',S:5:2);
  Readln;
End.