Vykreslí Pascalov trojuholník

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Pas_trojuholnik.pas
Súbor exe: Pas_trojuholnik.exe

Vykreslí Pascalov trojuholník.
{ PAS_TROJUHOLNIK.PAS              Copyright (c) Pheo }
{ Pascalov trojuholník.                       }
{                                  }
{ Datum:24.05.2000               http://www.trsek.com }
 
program pascalov_trojuholnik;
uses crt;
{const n=18;}
var a: array[1..18,0..18] of integer;
  r,i,j,n,k:integer;
begin clrscr;
 writeln('pocet riadkov');
 read(n);
 for i:=1 to n do
  begin
   a[i,0]:=0;
   a[i,i+1]:=0;
  end;
 
 a[1,1]:=1;r:=31;
 for k:=1 to r do write(' ');
 r:=r-2;
 writeln(a[1,1]:5);
 
 for i:=2 to n do
   begin
     for k:=1 to r do write(' ');
       r:=r-2;
       for j:=1 to i do
       begin
         a[i,j]:=a[i-1,j-1]+a[i-1,j];
         write(a[i,j]:5);
       end;
       writeln;
   end;
  readln;
  repeat until keypressed;
end.