Prekopíruje pole A do B v obrátenom poradí A(1) do B(n), A2 do B(n-1)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Program: Polecopy.pas
Súbor exe: Polecopy.exe
Vývoják: Polecopy.gif

Prekopíruje pole A do B v obrátenom poradí A(1) do B(n), A2 do B(n-1).
{ POLECOPY.PAS          Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Vypracujte program pre prekopirovanie pola A do B v obratenom poradi  }
{ A(1) do B(n), A2 do B(n-1)                       }
{                                    }
{ Datum:04.02.2004                 http://www.trsek.com }
 
program pole_naopak;
uses crt;
var a:array[1..100] of real;
  b:array[1..100] of real;
  i:integer;
  n:integer;
 
begin
   ClrScr;
   WriteLn('Program prekopiruje pole A do B v opacnom poradi.');
   Write('Zadaj pocet poloziek pola A:');
   ReadLn(n);
 
   { nacita az pole }
   for i:=1 to n do
   begin
    Write('Zadaj a[',i,']=');
    ReadLn(a[i]);
   end;
 
   { otocenie pola A do B }
   for i:=1 to n do
    b[n-i+1] := a[i];
 
   WriteLn;
   WriteLn('Otocene pole B je');
   WriteLn;
   WriteLn('Por|   A |   B |');
   WriteLn('----------------------');
 
   { vypise pole A aj obratene pole B }
   for i:=1 to n do
    WriteLn( i:3,'|', a[i]:8:3, '|', b[i]:8:3, '|' );
 
   WriteLn('----------------------');
   ReadLn;
end.