Určí pozíciu a hodnotu minimálneho prvku v poli čísel

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Juraj Pupák
Program: Postcise.pas
Súbor exe: Postcise.exe

Určí pozíciu a hodnotu minimálneho prvku v poli čísel.
{ POSTCISE.PAS                           }
{ Urci poziciu a hodnotu minimalneho prvku v poli cisel.      }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program PostupnostCisel;
uses crt;
var
 Pole : array [1..20] of integer;
 min_number,temp : integer;
 i,a : integer;
 
begin
 clrscr;
 min_number := 100;
 Randomize;
 
 For i := 1 To 20 Do
  begin
   Pole[i] := Random (100);
   IF Pole[i] < min_number THEN
    begin
     min_number := Pole[i];
    end;
  end;
 
 For a := 1 To 20 Do
  begin
   IF Pole[a] = min_number THEN
    writeln('Min. prvok sa nachadza v poli na indexe ',a);
  end;
 
 writeln('Minimalny prvok pola je ',min_number);
 readln;
end.