Test, či dané číslo je prvočíslo

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Prvocislo2.pas
Súbor exe: Prvocislo2.exe

Test, či dané číslo je prvočíslo.
{ PRVOCISLO2.PAS                 Copyright (c) Pheo }
{ Test, či dané číslo je prvočíslo.                 }
{                                  }
{ Datum:05.02.1996               http://www.trsek.com }
 
PROGRAM Prvocislo;
var x,h,d,z :longint;
begin
  writeln('Zadaj cele cislo');
  read(x);
  d:=0;
  write('delitele:');
  for h:=2 to (x-1) do
  begin
   z:=x mod h;
   if z=0 then
   begin
     d:=d+1;
     write(x div h,',');
   end;
  end;
  if d=0 then
  begin
   writeln(' ziadne');
   writeln ('Cislo ',x,' je prvocislo')
  end
  else
  begin
   writeln;
   writeln('Cislo ',x,' je zlozene cislo, ma ' ,d,' delitelov' );
  end;
  ReadLn;
end.