Kvadratická rovnica, výpočet

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Rovnica.pas
Súbor exe: Rovnica.exe

Kvadratická rovnica, výpočet.
{ ROVNICA.PAS                  Copyright (c) Pheo }
{ Kvadratická rovnica.                       }
{                                  }
{ Datum:23.01.2000               http://www.trsek.com }
 
program rovnica;
var a,b,c,D,Y,Z,O:real;
begin
   writeln ('Zadaj hodnoty a,b,c');
   readln (a,b,c);
   D:=b*b-4*a*c;
   if (D<0) then writeln ('Rovnica nema riesenie');
 
   O:=(-b)/2*a;
   if (D>0) then
       begin
           Y:=(-b+sqrt(D))/2*a;
           Z:=(-b-sqrt (D))/2*a;
        writeln ('Rovnica ma dva korene',Y:0:2 ,',',Z:0:2);
       end;
   if (D=0) then writeln ('Rovnica ma jeden koren',O:0:2);
 
   readln;
 end.