Určí v akom poradí budú vypadávať deti v detskej rozpočítavanke

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Program: Rozpocit.pas
Súbor exe: Rozpocit.exe

Určí v akom poradí budú vypadávať deti v detskej rozpočítavanke.
{ ROZPOCIT.PAS       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Deti hraju rozopocitavanku. Zistite pre dany pocet deti a slabik }
{ riekanky poradie, v akom sa bude vypadavat z kola.        }
{                                  }
{ Datum:23.05.2004               http://www.trsek.com }
 
program vycitanka;
const MAX=100;
var deti:array[1..MAX] of integer;   { viac deti asi nebude }
  i,ips:integer;
  poc:integer;
  ps:integer;
  akt:integer;
 
 
{ zisti dalsie dieta v poli }
function DajDalsie(i:integer):integer;
begin
 
 repeat
  inc(i);
  if(i>poc)then i:=1;
 until(deti[i] <> 0);
 
 DajDalsie:=i;
end;
 
 
begin
 WriteLn('Urci v akom poradi budu vypadavat deti v detskej rozpocitanke.');
 Write('Zadaj pocet deti:');
 ReadLn(poc);
 
 Write('Zadaj pocet slabik riekanky:');
 ReadLn(ps);
 
 { zmazeme a naplnime pole deti }
 for i:=1 to MAX do deti[i]:=0;
 for i:=1 to poc do deti[i]:=i;
 
 WriteLn('Deti budu vypadavat v tomto poradi');
 akt:=0;
 
 for i:=1 to poc do
 begin
   { najde dalsie dieta }
   for ips:=1 to ps do
    akt:=DajDalsie(akt);
 
   { toto dieta vzpadne }
   Write(akt,',');
   deti[akt]:=0;
 end;
 
 ReadLn;
end.