Program nahradí všetky samohlásky v slove písmenom a

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Juraj Pupák
Program: Samohlas.pas
Súbor exe: Samohlas.exe

Program nahradí všetky samohlásky v slove písmenom a.
{ SAMOHLAS.PAS                           }
{ Program nahradi vsetky samohlasky v slove pismenom a.       }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program Samohlasky;
uses crt;
var
 Cstr_slovo : string;
 index : integer;
 Cstr_1,Cstr_2 : string;
 dlzka_slova : integer;
 slovo : string;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Program nahradi vsetky samohlasky v slove pismenom a.');
 writeln('-----------------------------------------------------');
 
 write('Zadaj slovo : ');
 readln(Cstr_slovo);
 dlzka_slova := length(Cstr_slovo);
 
 For index := 1 To dlzka_slova Do
  begin
   Cstr_1 := Cstr_slovo[index];
   IF (Cstr_1 = 'i') or (Cstr_1 = 'o') or (Cstr_1 = 'u') or (Cstr_1 = 'e') THEN
     begin
      Cstr_2 := Cstr_2 + 'a';
     end else
     begin
      Cstr_2 := Cstr_2 + Cstr_1;
     end;
  end;
 writeln('  zmenene : ',Cstr_2);
 readln;
end.