Program načíta zoznam čísel a uloží ich do spojitého zoznamu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Program: Ssl_zozn.pas
Súbor exe: Ssl_zozn.exe
Potrebné: Cisla.txt

Program načíta zoznam čísel a uloží ich do spojitého zoznamu. Zoznam je rozdelený na párne/nepárne.
{ SSL_ZOZN.PAS       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Program nacita zoznam cisel a ulozi ich do spojiteho zoznamu.   }
{ Zoznam je rozdeleny na parne/neparne.               }
{                                  }
{ Datum:18.01.2005               http://www.trsek.com }
 
program spojity_seznam;
uses crt,dos;
 
const SOUB1 ='cisla.txt';
   SPARNE='cparne.txt';
   SNEPAR='cnepar.txt';
 
type IdentZaznam = ^Zaznam;
   Zaznam=record
   cislo:integer;
   dalsi:IdentZaznam;
   end;
 
var s_parne:IdentZaznam;      { smernik na start parne  }
  s_nepar:IdentZaznam;      { smernik na start neparne }
 
  parne:IdentZaznam;       { pracovny smernik na parne  }
  nepar:IdentZaznam;       { pracovny smernik na neparne }
 
  f:text;             { pro praci se souborem }
  cis:integer;          { docasne ulozi cislo nez ho spracuje }
 
 
{ prida parne cislo - na zacatek }
procedure pridajParne(cis:integer);
var pom:IdentZaznam;
begin
 { naalokujeme pamet }
 new(pom);
 
 { novy zaciatok }
 s_parne:=pom;
 s_parne^.dalsi:=parne;
 
 { pridame zaznam na zaciatok SSL }
 parne:=s_parne;
 
 { ulozime cislo }
 parne^.cislo:=cis;
end;
 
 
{ prida neparne cislo - na konec }
procedure pridajNeparne(cis:integer);
var pom:IdentZaznam;
begin
 { naalokujeme pamet }
 new(pom);
 
 { este nebolo pridane ziadne cislo }
 if(s_nepar=NIL)then
   s_nepar:=pom
 else { pridame zaznam do SSL }
   nepar^.dalsi:=pom;
 
 { ulozime cislo a dalsi smernik zatial na NIL }
 nepar:=pom;
 nepar^.cislo:=cis;
 nepar^.dalsi:=NIL;
end;
 
 
{ vycistime pamet od alokovanych dat }
procedure clrParne;
var pom:IdentZaznam;
begin
 parne:=s_parne;
 
 { prejdeme vsetky prvky zazanmu a odstranime ich }
 while(parne<>NIL) do begin
  pom:=parne^.dalsi;
  dispose(parne);   { uvolni tuto pamet }
  parne:=pom;
 end;
end;
 
 
{ vycistime pamet od alokovanych dat }
procedure clrNeparne;
var pom:IdentZaznam;
begin
 nepar:=s_nepar;
 
 { prejdeme vsetky prvky zaznamu a odstranime ich }
 while(nepar<>NIL) do begin
  pom:=nepar^.dalsi;
  dispose(nepar);   { uvolni tuto pamet }
  nepar:=pom;
 end;
end;
 
 
begin
 clrscr;
 writeln('Program nacitava soubor cisel ', SOUB1);
 
 { znulujeme }
 s_parne :=NIL;
 s_nepar:=NIL;
 
 parne :=NIL;
 nepar:=NIL;
 
 { zacneme citat soubor cisel }
 assign(f, SOUB1);
 reset(f);
 
 repeat
  read(f,cis);
 
  { zistime ci su parne alebo neparne a prida do zoznamu }
  if((cis mod 2)=0) then
    pridajParne(cis)
  else
    pridajNeparne(cis);
 
 until( eof(f));
 
 { zavrieme subor }
 close(f);
 
 { mame zoznam parnych, neparnych }
 { zapiseme do suboru parne }
 assign(f, SPARNE);
 rewrite(f);
 parne:=s_parne;
 
 while( parne<>NIL ) do begin
   write(f,parne^.cislo,' ');
   parne:=parne^.dalsi;
 end;
 close(f);
 
 { zapiseme do suboru neparne }
 assign(f, SNEPAR);
 rewrite(f);
 nepar:=s_nepar;
 
 while( nepar<>NIL ) do begin
   write(f,nepar^.cislo,' ');
   nepar:=nepar^.dalsi;
 end;
 close(f);
 
 { vycistime pamet }
 clrParne;
 clrNeparne;
 
 { napisem ze skoncil }
 writeln('Subor ', SOUB1, ' som rozdelil na parne a neparne cisla');
 writeln('do suborov ', SPARNE, ' a ', SNEPAR );
 ReadLn;
end.