Test rovnoramenného trojuholníka

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Strany3.pas
Súbor exe: Strany3.exe

Test rovnoramenného trojuholníka.
{ STRANY3.PAS                  Copyright (c) Pheo }
{ Test rovnoramenného trojuholníka.                 }
{                                  }
{ Datum:04.10.1999               http://www.trsek.com }
 
program strany3;
var a,b,c:integer;
 
begin
  writeln;
  write('Zadaj a,b,c');
  read (a,b,c);
  if(a+b>c) and (b+c>a) and (c+a>b) then writeln
   ('Cisla mozu tvorit strany trojuholnika') else writeln
   (' cisla nemozu tvorit strany trojuholnika');
  if ((a=b) and (a+b>c) and (b+c>a) and (c+a>b) or
    (b=c) and (a+b>c) and (b+c>a) and (c+a>b) or
    (a=c) and (a+b>c) and (b+c>a) and (c+a>b)) then writeln
   ('Trojuholnik je rovnoramenny');
  readln;
end.