Program prečíta súbor ziaci.txt a zistí iniciáli mien

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Juraj Pupák
Program: Subor_in.pas
Súbor exe: Subor_in.exe
Potrebné: Ziaci.txt

Program prečíta súbor ziaci.txt a zistí iniciáli mien. Iniciály zapíše do súboru inicialy.txt.
{ SUBOR_IN.PAS                           }
{ Program precita subor ziaci.txt a zisti iniciali mien.      }
{ Inicialy zapise do suboru inicialy.txt.              }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program Inicialy;
uses crt;
 
Procedure ZapisSubor(subor : string; vytvor : Boolean; moj_text : string);
 var
  Tsubor : Text;
begin
 Assign(Tsubor,subor);
 IF vytvor = True THEN
  begin
   Rewrite(Tsubor);
  end else
   begin
    Append(Tsubor);
   end;
 writeln(Tsubor,moj_text);
 close(Tsubor);
end;
 
var
  Tsubor_1 : Text;
  Name,pismena : string;
  Cstr,Cstr_1 : string;
  i,dlzka_mena : integer;
  Vytvor : Boolean;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Program precita subor ziaci.txt a zisti iniciali mien.');
 writeln('Inicialy zapise do suboru inicialy.txt.');
 
 Assign(Tsubor_1,'ziaci.txt');
 Reset(Tsubor_1);
 Vytvor := True;
 
 while not Eof(Tsubor_1) Do
  begin
   Readln(Tsubor_1,Name);
   dlzka_mena := length(Name);
   For i := 1 To dlzka_mena - 1 Do
    begin
     IF Name[i] = ' ' THEN
      begin
       Cstr_1 := copy(Name,i + 1,1);
      end;
     Cstr := Name[1];
    end;
   pismena := Cstr + Cstr_1;
   ZapisSubor('inicialy.txt',Vytvor,pismena);
   Vytvor := False;
  end;
 readln;
end.