Program spočíta počet súborov s koncovkou pas

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Juraj Pupák
Program: Subor_pa.pas
Súbor exe: Subor_pa.exe
Potrebné: Subory.txt

Program spočíta počet súborov s koncovkou pas. Zoznam súborov sa nachádza v textovom súbore subory.txt.
{ SUBOR_PA.PAS                           }
{ Program spocita pocet suborov s koncovkou pas.          }
{ Zoznam suborov sa nachadza v textovom subore Subory.txt.     }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program Subor_Pas;
uses crt;
 var
  Tsubor : Text;
  dlzka_textu : integer;
  Cstr,Cstr_1 : string;
  i : integer;
  pocet_suborov : integer;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Program spocita pocet suborov s koncovkou pas.');
 Assign(Tsubor,'Subory.txt');
 Reset(Tsubor);
 while not Eof(Tsubor) Do
  begin
   Readln(Tsubor,Cstr);
   dlzka_textu := length(Cstr);
   For i := 1 To dlzka_textu Do
    begin
     If Cstr[i] = '.' THEN
      begin
       Cstr_1 := copy(Cstr,i + 1,3);
       IF Cstr_1 = 'PAS' THEN
        begin
         pocet_suborov := pocet_suborov + 1;
        end;
      end;
    end;
  end;
 writeln('V subore Subory.txt sa nachadza ', pocet_suborov, ' suborov s koncovkou pas');
 readln;
end.