Program spočíta párne čísla vo zvolenom intervale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Sucet2.pas
Súbor exe: Sucet2.exe

Program spočíta párne čísla vo zvolenom intervale.
{ SUCET.PAS                   Copyright (c) Pheo }
{ Program spočíta párne čísla vo zvolenom intervale.        }
{                                  }
{ Datum:15.04.2003               http://www.trsek.com }
 
program sucet;
var a,b,i,s:integer;
begin
 write('zadaj dolnu hranicu intervalu: ');
 readln(a);
 write('zadaj hornu hranicu intervalu: ');
 readln(b);
 s:=0;
 for i:=a to b do
   if i mod 2 = 0 then s:=s+i;
 writeln('SUCET parnych CISEL TOHTO INTERVALU JE: ',s);
 readln;
end.