Na vstupe sú číslice ukončené číslicou 0

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Program: Sucet_postupnosti.pas

Na vstupe sú číslice ukončené číslicou 0. Načítajte tieto číslice a vypočítajte ich súčet. Počet číslic bude menší ako 100.
{ SUCET_POSTUPNOSTI.PAS      Copyright (c)          }
{ Na vstupe sú číslice ukončené číslicou 0. Načítajte tieto číslice }
{ a vypočítajte ich súčet. Počet číslic bude menší ako 100.     }
{                                  }
{ Datum:04.10.2008               http://www.trsek.com }
 
program sucet_postupnosti;
uses crt;
type pole=array[1..100] of integer;
var a:pole;
  i,sucet,cislo:integer;
  z:char;
 
begin
 Writeln('Zadajte jednotlive cisla a pre ukoncenie stlacte nulu');
 i:=0;
 
 repeat
 i:=i+1;
 z:=readkey;
 cislo:=byte(z)-48;
 a[i]:=cislo;
 until z='0';
 
 sucet:=0;
 for i:=1 to 100 do
 begin
  sucet:=sucet+a[i];
 end;
 
 writeln('Sucet je ', sucet);
 delay(400);
end.