Zobrazí súčin čísel

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Program: Sucin.pas
Súbor exe: Sucin.exe

Zobrazí súčin čísel.
{ SUCIN.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Zobrazi sucin cisel                        }
{ Vstup : postupnost cisel                     }
{ Vystup: sucin vsetkych cisel                   }
{                                  }
{ Datum:10.04.2000               http://www.trsek.com }
 
program sucin (input, output);
var a,s : integer;
begin
  s := 1;
  writeln ('zadavaj cisla postupnosti (koniec je 7)');
  repeat
   write ('zadaj a: ');
   readln (a);
   if a <> 7 then s := s * a;
  until a = 7;
  writeln ('sucin cisel postupnosti je ', s);
  readln;
end.