Vypočíta sumu súčinov a[i]*b[n+1-i], pričom n je počet čísel

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Program: Suma.pas
Súbor exe: Suma.exe

Vypočíta sumu súčinov a[i]*b[n+1-i], pričom n je počet čísel.
{ SUMA.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Vypocita sumu sucinov a[i]*b[n+1-i], pricom n je pocet cisel   }
{ Vstup : pole a, b cisel                      }
{ Vystup: suma sucinov                       }
{                                  }
{ Datum:10.04.2000               http://www.trsek.com }
 
program suma (input, output);
var s,i,n : integer;
  a, b : array [1..20] of integer;
begin
  s := 0;
  write ('zadaj n: ');
  readln (n);
  for i:=1 to n do begin
   write ('zadaj a[',i,']: ');
   readln (a[i]);
   write ('zadaj b[',i,']: ');
   readln (b[i]);
  end;
  for i:=1 to n do s:=s+(a[i]*b[n+1-i]);
  writeln ('suma je ', s);
  readln;
end.