Program na prevod čísel z dvojkovej do desiatkovej sústavy alebo naopak

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Juraj Pupák
Program: Sustava.pas
Súbor exe: Sustava.exe

Program na prevod čísel z dvojkovej do desiatkovej sústavy, alebo na prevod z desiatkovej do dvojkovej sústavy.
{ SUSTAVA.PAS                            }
{ Program na prevod cisel z dvojkovej do desiatkovej sustavy    }
{ alebo na prevod z desiatkovej do dvojkovej sustavy.        }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program Sustava;
uses crt;
 
Function VypocetMocniny(str_number : string) : integer;
var
 i : integer;
 modulo : integer;
 vysledok : longint;
 numeral_count : integer;
begin
 modulo:=1;
 numeral_count := length(str_number);
 vysledok := 0;
 
 For i:=numeral_count downto 1 Do
  begin
   if str_number[i] = '1' then
    begin
     vysledok:=vysledok+modulo;
    end;
 
   modulo:=modulo*2;
  end;
 
 VypocetMocniny := vysledok;
end;
 
Function IsBinary(number : string) : Boolean;
var
 IsTrue : Boolean;
 a,dlzka : integer;
begin
 dlzka:=length(number);
 IsTrue := True;
 
 For a:=1 to dlzka do
  begin
   IF (number[a]<>'0') and (number[a]<>'1') then
     IsTrue := False;
  end;
 
 IsBinary := IsTrue;
end;
 
var
 number,zvysok : longint;
 number1 : string;
 temp2 : integer;
 zapis : string;
 Cstr : string;
 Cstr1 : string;
 menu : integer;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Vyber aky prevod chces spravit');
 writeln('1. Z dvojkovej sustavy do desiatkovej');
 writeln('2. Z desiatkovej susatvy do dvojkovej');
 writeln('3. Koniec');
 readln(menu);
 
 IF menu = 1 THEN
  begin
 
   Repeat
    clrscr;
    writeln('Zadaj cislo');
    readln(number1);
   Until IsBinary(number1);
 
   temp2 := VypocetMocniny(number1);
   writeln(temp2);
   readln;
  end;
 
 IF menu = 2 THEN
 begin
  writeln('Zadaj cislo');
  readln(number);
 
  Repeat
   zvysok := number mod 2;
   number := number div 2;
   Str(zvysok,zapis);
   Cstr := zapis;
   Cstr1 := Cstr + Cstr1;
  Until number = 0;
 
  writeln(Cstr1);
  readln;
 end;
end.