Využije taylorov rad na výpočet e na x-tu.

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Taylor.pas
Súbor exe: Taylor.exe

Vypočíta hodnotu e na x-tu. Použije taylorov rad.
{ TAYLOR.PAS                   Copyright (c) Pheo }
{ Vypocita hodnotu e na x-tu. Pouzije taylorov rad.         }
{          2      n                  }
{  x    x   x      x                  }
{ e = 1 + --- + --- + ... + ---                  }
{      1!  2!     n!                  }
{                                  }
{ Datum:22.03.2005               http://www.trsek.com }
 
program taylor;
uses crt;
var s,i,expo:integer;
  expx:real;
 
function mocnina(x,n:integer):longint;
var i,m:longint;
begin
   m:=1;
   for i:=1 to n do m:=m*x;
   mocnina:=m;
end;
 
function fakt(n:integer):longint;
var i,f:longint;
begin
   f:=1;
   for i:=1 to n do f:=f*i;
   fakt:=f;
end;
 
begin
   write('Zvol stupen presnosti do 15:');
   read(s);
   write('Zvol exponent:');
   read(expo);
   expx:=1;
   for i:=1 to s do
   expx:=expx + mocnina(expo,i)/fakt(i);
   writeln('e na ',expo,' = ',expx:2:5);
   repeat until keypressed;
end.