Zastúpenie písmen (znakov) v danom reťazci

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Text_pocet.pas
Súbor exe: Text_pocet.exe

Zastúpenie písmen (znakov) v danom reťazci.
{ TEXT_POCET.PAS                 Copyright (c) Pheo }
{ Zastúpenie písmen (znakov) v danom reazci.            }
{                                  }
{ Datum:23.05.2000               http://www.trsek.com }
 
program text_pocet;
uses crt;
type index='a'..'z';
var a:array[ index ] of integer;
  s:char;
  f:integer;
 
begin
   f:=f+1;
   if f=4 then f:=0;
   case f of
     0:textcolor(green);
     1:textcolor(red);
     2:textcolor(yellow);
     3:textcolor(blue);
   end;
   writeln('Zastupenie pismen (znakov) v danom retazci.');
   writeln('Zadaj text');
   for s:= 'a' to 'z' do a[s]:=0;
   while not eoln do
   begin
     read(s);
     if (s>='a')and(s<='z') then a[s]:=a[s]+1
   end;
 
   for s:='a' to 'z' do
    write('pocet ':3,s,' je ',a[s],' ':4);
 
   writeln; readln;
end.