Program na zostupné usporiadanie číselného poľa triedením výberom podľa maxima alebo minima (vzostupne)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Triedenie_vyberom.pas
Súbor exe: Triedenie_vyberom.exe

Program na zostupné usporiadanie číselného poľa triedením výberom podľa maxima alebo minima (vzostupne).
{ TRIEDENIE_VYBEROM.PAS             Copyright (c) Pheo }
{ Program na zostupné usporiadanie číselného poža triedením výberom } 
{ podža maxima alebo minima (vzostupne).              }
{                                  }
{ Datum:24.04.2005               http://www.trsek.com }
 
program triedenie_vyberom;
type prvok=integer;
   index=0..100;
var i,j,k,n:index;
  x:prvok;
  a: array[index] of prvok;
begin
   write('pocet prvkov:');
   read(n);
   writeln('Zadaj ',n,' prvkov: ');
   for i:=1 to n do
     begin
      write(i,'. :');
      read(a[i]);
     end;
   for i:=1 to n-1 do
       begin
          k:=i;
          x:=a[i];
          for j:=i+1 to n do
               if a[j]<x then
                 begin
                   k:=j;
                   x:=a[j];
                 end;
          a[k]:=a[i];
          a[i]:=x;
          for j:=1 to n do write(a[j],','); { toto tu nemusi byt }
          writeln;             { priebezny vypis  }
       end;
   writeln('Zoradenie podla velkosti:');
   for i:=1 to n do write(a[i],',');
   writeln; readln;
end.