Zo zadaných dĺžok strán určí či je trojuholník rovnostranný, rovnoramenný, pravouhlý, neexistujúci

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Juraj Pupák
Program: Trojuhol.pas
Súbor exe: Trojuhol.exe

Zo zadaných dĺžok strán určí či je trojuholník rovnostranný, rovnoramenný, pravouhlý, neexistujúci.
{ TROJUHOL.PAS                           }
{ Zo zadanych dlzok stran urci ci je trojuholnik          }
{ rovnostranny, rovnoramenny, pravouhly, neexistujuci.       }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program Trojuholnik;
uses crt;
var
 a,b,c : integer;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Zadaj strany trojuholnika a,b,c');
 readln(a);
 readln(b);
 readln(c);
 clrscr;
 
 IF (a = b) and (b = c) and (a = c) THEN
 begin
  writeln('Rovnostranny');
 end;
 
 IF ((a = b) and (a <> c)) 
 or ((a = c) and (a <> b))
 or ((b = c) and (a <> c)) THEN
 begin
  writeln('Rovnoramenny');
 end;
 
 IF ((a * a) + (b * b) = (c * c))
 or ((a * a) + (c * c) = (b * b))
 or ((b * b) + (c * c) = (a * a)) THEN
 begin
  writeln('Pravouhly');
 end;
 
 IF (a + b < c) or (a + c < b) or (b + c < a) THEN
 begin
  writeln('Neexistuje');
 end;
 readln;
end.