Program na výpočet úrokov

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Zadania Pascal

Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Uroky.pas
Súbor exe: Uroky.exe

Program na výpočet úrokov.
{ UROKY.PAS                   Copyright (c) Pheo }
{ Program na výpočet úrokov.                    }
{                                  }
{ Datum:19.05.2000               http://www.trsek.com }
 
program uroky;
var urok,i,pocet:integer;
suma, celkovo,prirast:real;
begin
  write('vklad : ');readln(suma);
  write('urok : ');readln(urok);
  write('roky : ');readln(pocet);
  celkovo:=suma;
  for i:=1 to pocet do
  begin
    prirast:=celkovo*urok/100;
    celkovo:=celkovo+prirast;
    writeln(i,'. obdobie, prirastok=',prirast:5:2,'  ,celkovo=',celkovo:5:2);
  end;
  writeln('Vlozena suma =   ',suma:5:2);
  writeln('Vysledna suma=   ',celkovo:5:2);
  writeln('Celkovy prirastok = ',celkovo-suma:5:2,' t.j. ',(celkovo-suma)*100/suma:5:2,' percent');
  readln;
end.