mersi

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [aktuálna]

Poradie:1
Autor: mersi
Program: Mineraly.pas
Súbor exe: Mineraly.exe

Zostavte program, ktorý bude vykonávať nasledujúce činnosti
- načítavanie údajov N minerálov (názov, tvrdosť, hustota, teplota topenia
- zistenie priemernej tvdrosti
- zistenie najnižšej a najvyššej hustoty
- zistenie najvyššej teploty topenia
- zapísanie zistených údajov do textového súboru ,,mineral.txt''Poradie:2
Autor: mersi
Program: Zamest.pas
Súbor exe: Zamest.exe

Zostavte program, ktorý bude vykonávať nasledujúce činnosti
- načítanie údajov N zamestnancov (meno, priezvisko, plat a odpracované rovky)
- zistenie priemerného platu
- zistenie najnizšieho a najvyššieho platu
- zistenie priemernej odpracovanej doby v rokoch
- zapísanie zistených údajov do textového súboru ,,vystupy.txt"


Stránky: [aktuálna]