Juraj Pupák

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [aktuálna]

Poradie:1
Autor: Juraj Pupák
Program: Ascii2.pas
Súbor exe: Ascii2.exe

Výpis tabuľky ASCII znakov.Poradie:2
Autor: Juraj Pupák
Program: Gamekmn.pas
Súbor exe: Gamekmn.exe

Hra kameň, papier, nožnice s počítačom.Poradie:3
Autor: Juraj Pupák
Program: Ghadaj.pas
Súbor exe: Ghadaj.exe

Hra na hádanie čísla ktoré si myslí počítač.Poradie:4
Autor: Juraj Pupák
Program: Kurzor.pas
Súbor exe: Kurzor.exe

Editor na kreslenie pomocou hviezdičiek. Pohyb kurzora šípkami. 0-9 - zmena farby, sift+šípky - kresli, enter - koniec.Poradie:5
Autor: Juraj Pupák
Program: Pig.pas
Súbor exe: Pig.exe

Vykreslí prasa ktorým sa dá pohybovat za pomoci šípok.Poradie:6
Autor: Juraj Pupák
Program: Vymenaho.pas

Vygeneruje pole 200 čísel a u dvoch čísel vymení pozície.


Stránky: [aktuálna]