Výpočet interpolačného mnohočlena pre sinus

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: Sinus.pas
Súbor exe: Sinus.exe

Výpočet interpolačného mnohočlena pre sinus.
{ sinus.pas                             }
{ Vypocet interpolacneho mnohoclena pre sinus.           }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
Program Sinus; {interpolacny mnohoclen funguje len na intervale <0;pi/2>}
var uhol,vysledok:real;
begin
 writeln('Zadaj uhol v radianoch');
 readln(uhol);
 if uhol>2*pi then uhol:=uhol-Int(uhol/2/pi)*2*pi;
 if uhol>pi then begin
  vysledok:=-1;
  uhol:=uhol-pi;
 end
 else vysledok:=1;
 if uhol>pi/2 then uhol:=pi-uhol;
 vysledok:=vysledok*uhol*(0.02880*uhol*uhol*uhol-0.20434*uhol*uhol+0.02137*uhol+0.99562);
 writeln('Vypocital interpolacny mnohoclen:',vysledok:1:5);
 writeln('Spravna hodnota:',sin(uhol):1:5);
 readln;
end.