Nakreslí srdce

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: Srdce.pas
Súbor exe: Srdce.exe
Potrebné: Egavga.bgi

Nakreslí srdce.
{ srdce.pas                             }
{ Nakresli srdce.                          }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Nakresli_srdce;
uses Graph;
const gd:integer=9;
   gm:integer=2;
   xmin=-6;
   xmax=6;
   ymin=-6;
   ymax=6;
   cesta='';
var HorizRes,VertRes,z:longint;
  XRel,YRel,x,y:real;
BEGIN
 InitGraph(gd,gm,cesta);
 HorizRes:=GetMaxX;
 VertRes:=GetMaxY;
 XRel:=(xmax-xmin)/HorizRes;
 YRel:=(ymax-ymin)/VertRes;
 x:=xmin;
 for z:=0 to HorizRes div 2 do begin
  y:=2/3*((Sqr(x)+Abs(x)-6)/(Sqr(x)+Abs(x)+2)+Sqrt(36-Sqr(x)));
  PutPixel(z,round((VertRes*(ymax-y))/(ymax-ymin)),12);
  PutPixel(HorizRes-z,round((VertRes*(ymax-y))/(ymax-ymin)),12);
  y:=2/3*((Sqr(x)+Abs(x)-6)/(Sqr(x)+Abs(x)+2)-Sqrt(36-Sqr(x)));
  PutPixel(z,round((VertRes*(ymax-y))/(ymax-ymin)),12);
  PutPixel(HorizRes-z,round((VertRes*(ymax-y))/(ymax-ymin)),12);
  x:=x+xrel;
 end;
 readln;
END.