Na vypísanie stromovej štruktúry disku

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: Strom.pas
Súbor exe: Strom.exe

Na vypísanie stromovej štruktúry disku.
{ strom.pas                             }
{ Na vypisanie stromovej struktury disku.              }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program na_vypisanie_stromovej_struktury_disku;
uses Dos;
var e:integer;
  d:longint;
procedure adresar(zac:string);
var z:searchrec;
begin
 FindFirst(zac+'*.*',0,z);
 while DosError=0 do begin
  Inc(e);
  d:=d+z.Size;
{  writeln(zac+z.name);
  if e mod 24=23 then begin
   write('Stlac Enter');
   readln;
  end;}
  FindNext(z);
 end;
 FindFirst(zac+'*.*',$10,z);
 while DosError=0 do begin
  if (z.attr and directory<>0) and (z.name<>'.') and (z.name<>'..') then adresar(zac+z.name+'\');
  FindNext(z);
 end;
end;
BEGIN
 d:=0;e:=0;
 adresar('e:\');
 writeln('Pocet suborov= ',e);
 writeln('Celkova dlzka= ',d);
END.