Demo pre tlačiarne EPSON kompaktibilné a to s pomocou ESC sekvencií

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ąuboą Saloky
Program: Tlacdemo.pasTlacdem2.pas
Súbor exe: Tlacdemo.exeTlacdem2.exe

Demo pre tlačiarne EPSON kompaktibilné a to s pomocou ESC sekvencií. Tlačí na tlačiaren pripojenú k portu LPT1.
{ tlacdemo.pas                           }
{ Demo pre tlaciarne EPSON kompaktibilne s pomocou ESC sekvencii.  }
{ Tlaci na tlaciaren pripojenu na port LPT1             }
{ Spracovane v asembleri.                      }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program TlaciarenskeDemo;
uses Printer;
const draft:string[6]=#40#40#70#41#41#57;
   cour:string[6]=#40#40#70#41#41#48;
   sans:string[6]=#40#40#70#41#41#49;
   oras:string[6]=#40#40#70#41#41#55; {mal‚ písmená}
   orav:string[6]=#40#40#70#41#41#56; {znízen‚ velk‚ písmená}
   data:array[1..319]of byte=(139,124,0,66,4,64,36,16,2,16,12,0,
                128,14,16,38,1,70,1,70,0,126,0,0,
                70,0,38,0,22,9,6,9,6,8,6,0,
                28,62,14,64,14,0,14,0,124,0,0,12,
                64,12,32,14,16,14,0,14,0,12,0,
                0,0,0,0,1,3,7,7,7,15,14,14,
                14,14,14,7,7,3,3,15,15,15,0,0,
                0,0,6,7,7,7,7,7,7,7,7,6,
                6,0,0,7,7,7,7,7,7,7,7,7,
                7,7,0,0,7,7,7,7,7,7,7,7,
                7,7,0,0,0,
                0,0,60,255,255,255,255,255,143,15,7,7,
                7,7,3,3,3,131,193,241,240,240,0,0,
                0,0,0,0,224,255,255,255,255,255,31,0,
                0,0,1,3,31,255,255,255,255,255,255,1,
                0,0,0,1,7,31,255,252,240,192,128,0,
                0,0,0,0,0,
                0,31,31,3,129,128,192,192,192,192,192,224,
                224,224,224,240,255,255,255,255,255,127,0,0,
                0,0,0,0,0,192,255,255,255,255,255,15,
                15,63,252,240,192,0,240,255,255,255,255,255,
                7,15,127,252,240,192,0,0,0,0,0,0,
                0,0,0,0,0,
                0,248,248,240,224,224,112,112,56,56,56,56,
                56,120,120,240,240,224,224,192,128,0,0,0,
                0,0,0,0,0,0,128,248,248,248,248,240,
                192,0,0,0,0,0,240,248,248,248,248,240,
                192,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
                0,0,0,0,0);
var x:byte;
  y,z:word;
begin
 writeln(lst,#27,'D',#3#13#0);
 writeln(lst,cour,'Druhy pĂ­sma:');
 writeln(lst,#9,draft,'PĂ­smo Draft');
 writeln(lst,#9,cour,'PĂ­smo Courier');
 writeln(lst,#9,sans,'PĂ­smo SansSerif');
 writeln(lst,#9,oras,'Orator s malymi pĂ­smenkami');
 writeln(lst,#9,oras,'    so Znizenymi Velkymi Pismenkami');
 write(#27,'4');
 writeln(lst,oras,'a kurzĂ­va ',orav,'pre ',draft,'vsetky ',sans,'typy ',cour,'fontov');
 write(#27,'5');
 writeln(lst,cour,'Mozn‚ hustoty písma:');
 writeln(lst,#9#27,'PPica - 10 znakov na palec');
 writeln(lst,#9#27,'MElite - 12 znakov na palec');
 writeln(lst,#9#15#27,'PZhustená Pica - 17 znakov na palec');
 writeln(lst,#9#27,'MZhustená Elite - 20 znakov na palec',#18);
 writeln(lst,#9#27,'p1alebo proporcionálne písmo',#27,'p0');
 writeln(lst,#9#27,'W1Sirok‚  ',#27,'W0',#27,'w1Vysok‚',#27,'w0');
 writeln(lst,#9#27,'h',#1,'Dvojitá velkost');
 writeln(lst,#9,#27,'h',#2,'Stvornásobná velkost');
 writeln(lst,#27,'h',#0#10#27,'Q',#47);
 writeln(lst,sans,'Zmena riadkovania a hustoty znakov:',#27,'a1');
 for x:=1 to 7 do writeln(lst,#27,'A',Chr(x),#27,' ',Chr(x),'MEDZERY SA MENIA');
 for x:=7 downto 1 do writeln(lst,#27,'A',Chr(x),#27,' ',Chr(x),'MEDZERY SA MENIA');
 writeln(lst,#27,'a0',#27,'3',#36,#27,' ',#0#10);
 writeln(lst,oras,'Dalsie funkcie:');
 writeln(lst,#9#27,'ETucn‚',#27,'F, ',#27,'GDouble - strike',#27,'H, ',#27,'-1Podciarknut‚',#27,'-0, ');
 writeln(lst,#9#27,'S0Horny index',#27,'T a ',#27,'S1Dolny index',#27,'T');
 write(lst,draft,#27#61#0#60#20#0#0#3#3#3#3#3#3#3#3#3#3#3#3);
 for x:=0 to 11 do write(lst,Chr(data[x]));
 writeln(lst,cour,#9,'Znaky novozadefinovan‚ho písma pre Draft:');
 writeln(lst,draft,#27,'%1',#60#60#60#60#60);
end.