Zadání Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Nájdite si čo potrebujete, ak to tu nemám pošlite mi zadanie mailom. Ak je zadanie ľahké skúste generátor zadaní.

Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-200]  [201-210]  [211-220]  [221-230]  [aktuální]  [241-242]

Pořadí:231
Program: Winutf.pas
Soubor exe: Winutf.exe
Potřebné: Win1250.txtUtf8.txt
Příklady: V_w1250.txtV_utf8.txt

Program konvertuje textový súbor kódovaný v znakovej sade Win1250 (Latin2), alebo UTF do súboru v UNICODE. Pre bližšie vysvetlenie prikladám odkaz na kódovú tabuľku podla Microsoftu.Pořadí:232
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Yeardays.pas

Zvolené číslo predstavuje poradie dňa v roku. Program určí dátum.Pořadí:233
Program: Zapalky.pas
Soubor exe: Zapalky.exe
Potřebné: Egavga.bgi

Ondrejove zápalky
Ondrej sa od mladi rád hrával so zápalkami. Staval z nich všakovaké podivuhodné umelecké dielka a rád ich rozdával svojim kamarátom. Aby tie dielka lepšie vyzerali, potreboval rôzne druhy zápaliek - s hnedou hlavičkou, so zelenou, celé červené a mnoho iných druhov. Z dlhej chvíle si z nich začal skladať na stole mnohouholníky. Na stole má 4 druhy zápaliek - modré, zelené, červené a ružové. Všetky druhy zápaliek majú rovnakú dĺžku. Len tak si zmyslel, že modré zápalky bude dávať len v smere zhora nadol, zelené len zľava doprava, červené len zľava dole doprava hore a ružové len zľava hore doprava dole. Teraz ho trápi, či možno zo všetkých zápaliek, ktoré má na stole, postaviť jeden veľký mnohouholník.

Úloha: Napíšte program, ktorý dostane na vstupe 4 čísla A, B, C, D - počty modrých, zelených, červených a ružových zápaliek a zistí, či sa dá z nich postaviť mnohouholník. Ak sa dá, vypíšte aj farby zápaliek v poradí, v akom sú uložené na jeho obvode. Ak je možností, ako poukladať zápalky, viacero, vypíšte ľubovoľnú z nich.

Podľa zadania: http://www.ksp.skPořadí:234
Program: Zatvorky.pas
Soubor exe: Zatvorky.exe

Zistí či počet ľavých a pravých zátvoriek v súbore je rovnaký. Rovnako zistí či je zhodný počet Begin-End.Pořadí:235
Program: Zbojnik.pas
Soubor exe: Zbojnik.exe

Program prepíše zadaný text do zbojníckej reči. Každé písmeno sa nahradí písmenom, ktoré je v (cyklickej) anglickej} abecede o n znakov ďalej, ostatné znaky ostanú bez zmeny.Pořadí:236
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Zdesdodv.pas
Soubor exe: Zdesdodv.exe

Program na prevod čísel z desiatkovej do dvojkovej sústavy.Pořadí:237
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Zdvdodes.pas
Soubor exe: Zdvdodes.exe

Prevod čísla z dvojkovej sústavy do desiatkovej.Pořadí:238
Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Zlomok.pas
Soubor exe: Zlomok.exe

Program s procedúrou na krátenie zlomku s výpisom najväčšieho spoločného deliteľa.Pořadí:239
Program: Znak_pre.pas
Soubor exe: Znak_pre.exe

Vyžiada od užívateľa číslo a vymení v ňom prvú a poslednú číslicu.Pořadí:240
Autor: Eden
Program: Znak_suc.pas
Soubor exe: Znak_suc.exe

Ukáže predchodcu a následníka, potom sčíta dva znaky.


Stránky: [1-50]  [51-100]  [101-150]  [151-200]  [201-210]  [211-220]  [221-230]  [aktuální]  [241-242]