Program na ovládanie CD-ROM

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale

Program: Cedecko.pas
Súbor exe: Cedecko.exe

Program na ovládanie CD-ROM. Zistí počet CD-ROM, pridelené písmena, spustí/zastaví prehrávanie audio.
{ CEDECKO.PAS                            }
{ Program na ovladanie CD-ROM.                   }
{ Spusti/zastavi prehravanie CD-Rom.                }
{                                  }
{ Datum:28.05.2004               http://www.trsek.com }
 
program Ovladanie_CD;
uses dos;
 
const RequestHeader:record
    Dlzka,SubUnit,Prikaz:byte;
    Status:word;
    Rezerva:array[1..8] of byte;
   end = (Dlzka:13; SubUnit:0; Prikaz:$88);
 
{ Priklad: $85: pri hrajucom CD je to PAUSE
        v stave PAUSE je to STOP
      $88 RESUME AUDIO - to iste ako $85 }
 
{ zisti kolko je CD-Rom }
function CD_Count:byte;
var reg:registers;
begin
 reg.ah:=$15;
 reg.al:=$00;
 reg.bx:=0;
 intr($2F,reg);
 
 { BX - pocet CD, CX - pismeno prveho CD (0=A, .. 3=D) }
 CD_Count:=reg.bx;
end;
 
 
{ Ake pismeno ma ktora CD-Rom          }
{ Ak vrati A CD-Rom na dannej pozicii neexistuje }
function CD_Letter(order:byte):char;
var reg:registers;
  Letters:array[1..255] of byte;
  i:byte;
begin
 for i:=1 to 255 do Letters[i]:=0;  { zmaz }
 
 reg.ah:=$15;
 reg.al:=$0d;
 reg.es:=seg(Letters);
 reg.bx:=ofs(Letters);
 intr($2f,reg);
 
 { pismeno CD }
 CD_Letter:=chr(Letters[order]+ord('A'));
end;
 
 
{ Spusti/zastavi prehravanie CD-Rom }
procedure CD_Play;
var reg:registers;
begin
 reg.ah:=$15;
 reg.al:=$10;
 reg.ch:=0;
 reg.cl:=ord(CD_Letter(1)) - ord('A');
 reg.es:=seg(RequestHeader);
 reg.bx:=ofs(RequestHeader);
 intr($2f,reg);
end;
 
BEGIN
 WriteLn('Pocet CD je:', CD_Count);
 WriteLn('Pismeno prvej je:', CD_Letter(1));
 
 WriteLn('Teraz spustim play na CD');
 CD_Play;
END.